بزگترین بانک اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان، بیمارستان ها و آزمایشگاه های کشور
طلایی

دکتر مجید صالح

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - بزرگراه مدرس - خیابان آفریقا - خیابان گلستان - بلوار گیتی - پلاک 7 ساختمان ساباط - طبقه 4 - واحد 11تلفن : 22039531 و 22039435

دکتر مهران آقاگلی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 3 - گاندی - خ. صانعی - ساختمان نشاط - پ. 16 - ط. سوم - واحد 10 - ک.پ : 19699 تلفن : 88876504-88794309

دکتر الهام اثناعشری

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 2 - کوی نصر (گیشا) - بین خیابان سوم و پنجم - پ. 42 - ط. اول - ک.پ : 14467 تلفن : 88287888

دکتر فهیمه اخلاقی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - روبروی خیابان کلاهدوز - خ. امامزاده - پ. 8 - ط. چهارم - واحد 17 - ک.پ : 19139 تلفن : 22617597

دکتر فهیمه اخلاقی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 1 - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی - ک.پ : 1985717413 تلفن : 22432560-9

دکتر فهیمه اخلاقی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 1 - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی - ک.پ : 1985717413 تلفن : 22432560-9

دکتر فهیمه اخلاقی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - روبروی خیابان کلاهدوز - خ. امامزاده - پ. 8 - ط. چهارم - واحد 17 - ک.پ : 19139 تلفن : 22617597

دکتر بیژن اخوان آذری

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) - بیمارستان ایرانمهر - ک.پ : 1949913413 تلفن : 22009071-5

دکتر بیژن اخوان آذری

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نرسیده به عباسپور (توانیر) - ساختمان 1230 - ک.پ : 1434844137 تلفن : 88771735

دکتر سیدرضا اسحاق حسینی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 2 - ستارخان - خ. حبیب اله - خ. کمال الدین خامنه - پ. 1 - ک.پ : 1455864965 تلفن : 66509138

دکتر حمیدرضا افلاطونیان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بعد از خیابان مهران - پ. 97 - ط. اول - ک.پ : 1471613573 تلفن : 44094005

دکتر محمدرضا اقلیمی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - روبروی پارک ساعی - نبش کوچه امینی - پ. 2374 - ط. سوم - ک.پ : 1434713948 تلفن : 88774162

دکتر محمدرضا اقلیمی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - روبروی پارک ساعی - نبش کوچه امینی - پ. 2374 - ط. سوم - ک.پ : 1434713948 تلفن : 88774162

دکتر - امامی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - بین خیابان عقیل و حسن آباد - درمانگاه ابوطالب - ک.پ : 14818 تلفن : 44048517

دکتر فرشاد امینیان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - ک. فخاری - پ. 5 - ط. دوم - ک.پ : 15946 تلفن : 88926235

دکتر مهدی انتظاریان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 2 - ستارخان - نرسیده به پل ستارخان - پ. 455 - ک.پ : 1444715451 تلفن : 66511568

دکتر مهدی انتظاریان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 2 - ستارخان - نرسیده به پل ستارخان - پ. 455 - ک.پ : 1444715451 تلفن : 66511568

دکتر مهدی انصافیان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 17 - م. ابوذر (فلاح) - پ. 464 - ط. دوم - ک.پ : 1366633843 تلفن : 55705835

دکتر مهدی ایرانی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورت , متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایینشانی : تهران - تهران - منطقه 11 - م. جمهوری - ک. مختاری - پ. 9 - ک.پ : 1311683341 تلفن : 66920274

دکتر مهدی ایرانی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورت , متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایینشانی : تهران - تهران - منطقه 11 - م. جمهوری - ک. مختاری - پ. 9 - ک.پ : 1311683341 تلفن : 66920274

دکتر آرش باقری

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. خسروی - پ. 16 - ط. سوم - ک.پ : 1413653641 تلفن : 88334045

دکتر سیامک برلیان

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 7 - شریعتی - چهارراه قصر - ساختمان پزشکان قصر - پ. 19 - ط. ششم - ک.پ : 15596 تلفن : 88744599-600

دکتر بهروز بهزادزاده

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورت , متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایینشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از خیابان بهشتی (عباس آباد) - پ. 1051 - ط. سوم - ک.پ : 15116 تلفن : 88714591

دکتر حسین بهنیا

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 1 - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانی - ک.پ : 1985717413 تلفن : 22432560-9

دکتر حسین بهنیا

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. عضدی (آبان) - پ. 86 - بیمارستان آبان - ک.پ : 1598717713 تلفن : 83838

دکتر حسین بهنیا

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - م. ولی عصر - روبروی درب اورژانس بیمارستان دی - ساختمان پزشکان دی - ش. 1225 - ک.پ : 1516747117 تلفن : 88773500-88791629

دکتر محمد بیات

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی - ک.پ : 14117 تلفن : 88220000-84901

دکتر محمد بیات

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی - ک.پ : 1416645185 تلفن : 88966130-9

دکتر منوچهر پورگلشنی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نرسیده به خیابان سهروردی - پ. 103 - ط. اول - ک.پ : 15596 تلفن : 88767032-88764875

دکتر محمد پورمحمدی

دندانپزشکی , متخصص جراحی دهان، فک و صورتنشانی : تهران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - نرسیده به پل سیدخندان - جنب بیمارستان رسالت - پ. 28 - ط. سوم - ک.پ : 1661613698 تلفن : 22861146-22861102

منطقه / نزدیک به

نمایش اطلاعات
Payment24تبلیغ شماره 1