بزگترین بانک اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان، بیمارستان ها و آزمایشگاه های کشور

فوق تخصص ها

فوق تخصص خون و سرطان

دکتر مردآویژ آل بویه

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - درمانگاه اطفال - ط. اولتلفن : 88961393-88982000

دکتر مردآویژ آل بویه

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. زرتشت غربی - بیمارستان مهرتلفن : 88960080-9

دکتر علیرضا  احمدی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : همدان - همدان - همدان - میدان شریعتی - مجتمع كسری طبقه 4تلفن : 2510699-2510700

دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - بیمارستان کودکان علی اصغرتلفن : 22222041-4

دکتر محمدتقی ارزانیان

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ک. 10 - پ. 5 - ط. چهارم - واحد 17تلفن : 88503825

دکتر محمدتقی ارزانیان

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفیدتلفن : 22227021-9-22227339

دکتر محمدرضا استادعلی دهقی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتیتلفن : 84901- 88220000

دکتر فاطمه اصفهانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - ساختمان صبا - پ. 149 - ط. چهارم - واحد 44تلفن : 22056843

دکتر فاطمه صغری اصفهانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - چهارراه پونک باختری - بیمارستان آتیهتلفن : 88086081-9-88086077

دکتر فاطمه صغری اصفهانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 1 - ولنجک - خ. تابناک - بیمارستان طالقانیتلفن : 22432560-9

دکتر فاضل الهی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ک. شهدا - پ. 15 - ط. اولتلفن : 88728859

دکتر فاضل الهی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - مطهری (تخت طاووس) - خ. فجر (جم) - بیمارستان جمتلفن : 88820091-9-88833133-6

دکتر فاضل الهی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینیتلفن : 66581551-9

دکتر سیدامیرحسین امامی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - نرسیده به پل سیدخندان - بیمارستان رسالتتلفن : 22869647-53-

دکتر سیدامیرحسین امامی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از میرداماد - خ. مینا - پ. 4 - ط. اولتلفن : 22261075

دکتر سیدامیرحسین امامی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 12 - خراسان - خ. لرزاده - درمانگاه لرزادهتلفن : 33132022-3

دکتر شهلا انصاری

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - نرسیده به بزرگراه مدرس - بیمارستان کودکان علی اصغرتلفن : 22222041-4

دکتر علی آرش انوشیروانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : مرکزی - اراک - اراك- خ شهید بهشتی- خ نیسانیان- مجتمع بهارستانتلفن : 2212097

دکتر محمد رضا اوزی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : هرمزگان - بندر عباس - بین چهار راه مرادی و فاطمیه ساختمان پزشكان نورتلفن : 9173612177

دکتر مسعود ایروانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - م. صنعت - ضلع غربی - مجتمع پزشکی پردیس - ط. دوم شرقی - واحد 1164تلفن : 88094303

دکتر مسعود ایروانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتیتلفن : 84901- 88220000

دکتر غلام رضا باهوش

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتیتلفن : 84901- 88220000

دکتر عیسی بایبوردی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتیتلفن : 84901- 88220000

دکتر عیسی بایبوردی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - چهارراه پونک باختری - بیمارستان آتیهتلفن : 88086081-9-88086077

دکتر عیسی بایبوردی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - عباسپور (توانیر) - روبروی بیمارستان دی - پ. 4 - ط. دوم - واحد 12تلفن : 88799196-88787563

دکتر عیسی بایبوردی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینیتلفن : 88966130-9

دکتر - بورشانی

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : تهران - تهران - تهران - منطقه 6 - فاطمی - روبروی کاج - ساختمان تهران - پ. 64تلفن : 88962318

دکتر عنایت الله بهادری

خون و سرطان , داخلی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , فوق تخصص خون و سرطان شناسی , متخصص داخلینشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان زند ، طبقه اولتلفن : 2353350

منطقه / نزدیک به

نمایش اطلاعات
دکتر ثابت پورPayment24