بزگترین بانک اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان، بیمارستان ها و آزمایشگاه های کشور

دکتر محمود حقیقت

داخلی , فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , فوق تخصص گوارش و کبد کودکان , کودکان , گوارش و کبد , متخصص کودکاننشانی : فارس - شیراز - خیابان ساحلی غربی، میدان دانشجو، ساختمان 2000، طبقه اولتلفن : 2270287

منطقه / نزدیک به

نمایش اطلاعات
تبلیغ شماره 1دکتر ثابت پور